Elaine's real life story in Tiếng Việt / Vietnamese

Elaine từ Malaysia tới Úc định cư cách đây hơn 30 năm, chị có ba người con, mà chị là người chăm sóc toàn thời gian cho hai con, người con gái Carmen 26 tuổi vừa bị khuyết tật trí tuệ vừa bị điếc, và người con trai James 23 tuổi sống với tự kỷ nên khả năng nói bị hạn chế.

Publication date: