Sylvia’s real life story in Hrvatski / Croatian

Sylvia njeguje svoju 21-godišnju kćer, kojoj je u 16-toj godini postavljena dijagnoza graničnog poremećaja osobnosti i bipolarnog poremećaja. Sylvijina kći se oslanja na nju za emocionalnu potporu.

Publication date: